4 cam kết của Đăng Khoa

Đăng Khoa hoạt động dựa trên 4 cam kết:

1.Cam kết KHÔNG PHÁT SINH

Mọi vật tư và chi phí ở thỏa thuận ban đầu đúng như cam kết đã báo giá. Không có trường hợp phát sinh trong quá trình thi công. Đây là một trong những cam kết uy tín với khách hàng mà Đăng Khoa luôn luôn tuân thủ.

2. Cam kết VẬT TƯ ĐÚNG THỎA THUẬN

Từ bản vẽ đến thi công, từ tư vấn ban đầu đến bước hoàn thiện công trình cuối cùng, Đăng Khoa chỉ làm việc, sử dụng và xây dựng dựa trên vật tư theo yêu cầu trong thỏa thuận của khách hàng.

3. Cam kết TIẾN ĐỘ SỚM HƠN ĐÃ HỨA

Thi công nhanh chóng, an toàn và mau lẹ chính là điểm sáng đầy tự hào mà công ty chúng tôi đã và đang cam kết duy trì, thực hiện. Tiến độ thi công do Đăng Khoa vận hành luôn bàn giao ở mức hạn sớm hoặc sớm hơn thỏa thuận!

4. Cam kết LÀM ĐÚNG HỒ SƠ THIẾT KẾ

Mẫu thiết kế ban đầu thống nhất giữa đơn vị thi công và khách hàng chính là kim chỉ nam để công ty chúng tôi tiến hành ấn định và xây dựng, hoàn thiện công trình. Việc duy nhất của quý khách chính là tin tưởng chúng tôi.